Türkiyede bulunan kilise adresleri

Asagideki kilise adresleri http://www.hristiyan.net/kiliseler/ adresinden alinmistir :

http://www.hristiyan.net

 

KÝLÝSE ADRES ve TELEFONLARI

 

 
ADANA
Adana - Seyhan
Adana Kurtuluþ Kilisesi zafer@ada.net.tr
0322 457 58 33
Adres: Çýnarlý Mahallesi 25. sokak No:5 Seyhan – Adana


ANKARA
Ankara - Balgat
Uluslararasý Protestan Kilisesi
bilgi@ankaraprotestantchurch.orgwww.ankaraprotestanchurch.org
0312 442 20 47

Ankara - Batýkent
Batýkent Protestan Kilisesi

http://www.batikentprotestankilisesi.org
0312 255 58 13

Ankara - Kolej
Kurtuluþ Kilisesi
pastor@kurtulus.org

http://www.kurtulus.org
0312 435 88 01
Adres: Servi Sokak No: 17/A

 

Ankara - Ostim
Presbiteryen Kilisesi
kilise@presbiteryen.nethttp://www.presbiteryen.netwww.presbiteryen.org  - www.twpac.org
0312 354 72 11
Adres: Özçelik Ýþ Merkezi 4/2 Ostim / ANKARA (Nazlý Polikliniði altý)

Ankara - Ulus
Ulus Mesih Ýnanlýlarý Topluluðu
isasevgi@yahoo.com
0312 309 76 59

 

ANTALYA
Antalya - Kaleiçi
Antalya Ýncil Kilisesi
aik_07@hotmail.com  – www.antalyaincilkilisesi.tk
0242 244 24 77
Ýbadet: Pazar 13:00-14:00
Dua: Cuma 07:00
Ýncil Çalýþmasý: Perþembe 19:30
Gençlik Grubu: Cumartesi 19:00-.. 
Sohbet: Hafta içi hergün 17:00 a kadar.
Adres: Kýlýçarslan Mahallesi Yeni Kapý Sokak No:24 Kaleiçi – Antalya

Antalya - Kaleiçi
Antalya Uluslararasý Kilisesi
info@stpaulcc-turkey.com - www.stpaulcc-turkey.com
+90 (242) 244 68 94 • fax: +90 (242) 244 68 95
Adres: Kýlýçarslan Mahallesi Yeni Kapý Sokak No:24 Kaleiçi – Antalya

Antalya - Güllük
Yeni Yaþam Protestan Topluluðu


Bodrum/MUÐLA
Bodrum
Bodrum Lütuf Kilisesi
http://www.bodrumlutufkilisesi.org  

 
BURSA
Bursa - Heykel
Bursa Protestan Kilisesi
bilgi@bursakilisesi.comwww.bursakilisesi.com
0224 224 52 49
Ýbadet: Pazar 12:00
Sohbet: Pazar 11:30
Adres: Feraizci Sokak Duran Apartmaný No:9 Kat:2 Daire:6 Heykel – Bursa


DENÝZLÝ
Denizli
Denizli Hristiyanlarý Topluluðu
denizlililer20@yahoo.com


DÝYARBAKIR
Diyarbakýr
Diyarbakýr Ýncil Topluluðu
0535 415 71 06
Adres: Iþýk Kitabevi P.K. 187 21100 Diyarbakýr


ESKÝÞEHÝR
Eskiþehir
Eskiþehir Mesih Ýnanlýlarý Topluluðu
soru@estopluluk.org - www.estopluluk.org


GAZÝANTEP
Gaziantep - Þahinbey
Ýsa Mesih Sevgi Topluluðu
isamesihtoplulugu@yahoo.com
0342 231 99 54
Ýbadet: Pazar 13:00
Ofis: Hafta içi 13:00-15:00
Adres: Çukur Mahallesi, Güllüoðlu Sokak, Adalet Ýþ Merkezi, Daire:23
(Merkez Karakolu karþýsý) Þahinbey - Gaziantep

 


ISPARTA
Isparta Ýncil Kilisesi
isparta_incilkilisesi@yahoo.com

 


ÝSTANBUL
Ýstanbul - Altýntepe
Ýstanbul Protestan Kilisesi Vakfi  (Altýntepe Protestan Kilisesi)
istpc@mail.com  – www.protestankilisesivakfi.org
0216 366 94 94
Ýbadet: Pazar 11:00-13:00
Adres: Baðdat Caddesi (Minibüs Yolu) No:77, Altýntepe – Ýstanbul

 

Ýstanbul – Bahçelievler
Bahçeli evler Presbiteryen LÜTÜF kilisesi
Semir47@yahoo.com
0212 441 68 32
Ýbadet: Pazar 11.00-12.30 ve Her Sabah 07.00 – 08.00
Adres: Siyavuþpaþa Mah. Gül Sok.No:11/1 Bahçelievler-Ýstanbul

 

Ýstanbul - Beþiktaþ
Beþiktaþ Kilisesi
bilgi@bpkilisesi.org - www.bpkilisesi.org
0212 259 1699
Ýbadet: Pazar 11’de,
Sohbet: Cumartesi 16:30,
Adres: Cihannüma Mahallesi, Bostancýbaþý Sokak No:17,  Beþiktaþ – ÝSTANBUL

 

Ýstanbul - Eminönü
Bible House Ýmmanuel Kilisesi
behnan@immanuelkilisesi.org
cuneyt@immanuelkilisesi.org
Adres
: Rýza Paþa Yokuþu No:50, Eminönü - Ýstanbul
cuneyt 0555 259 82 96

 

Ýstanbul - Güngören
Güngören Protestan Kilisesi
Adres: Merkez Mah. Asalet Cad. No:4 Güngören / Ýstanbul - Tel: (212)-539-9115

 

Ýstanbul - Kadýköy kilisesi
Kadýköy Kilisesi
kut@hotmail.com

 

Ýstanbul - Kocamustafapaþa
Agape Protestan Kilisesi
agape65@hotmail.comwww.agapeturk.com
Adres
: Keçihatun Mahallesi K.M. Paþa Cad. No: 2  Cerrahpaþa – ISTANBUL

 

Ýstanbul - Moda

Anadolu Türk Protestan Kilisesi
anadolukilisesi@yahoo.com
Ýbadet
: Pazar 11:00-13:00,
Dua: Perþembe 19:00-21:00
Adres: Cafer Aða Mahallesi, Aða Bey Sokak No:18 Moda – Ýstanbul

 

Ýstanbul - Moda kilisesi
Ýstanbul Presbiteryen Kilisesi
twpc93@hotmail.comwww.twpc93.com
0216 449 39 74
Ýbadet: Pazar 11:00-12:30 Salý 14:00-15:00
Adres: Moda Yusuf Kamilpaþa Sokak Onlar Apartmaný No:10/2 Kadýköy – Ýstanbul


Ýstanbul - Ortaköy
Ortaköy Ýncil Kilisesi
ortakoykilisesi@mynet.com
Ýbadet
: Pazar 11:00-14:00
Dua: Çarþamba 19:00-22:00
Ýncil Çalýþmasý: Cumartesi 17:00-20:00
Adres: Ortaköy Dereboyu Caddesi, Toyota yanýndaki Ermeni Kilisesinde toplanýyoruz.
(Yandaki kapýdan girilir)

 

Ýstanbul - Osmanbey
Dirisu Kilisesi
bedripeker@yahoo.com
Ýbadet
: Pazar 11:00
Dua: Çarþamba 18:00
Adres: Nakiye Elgün Sokak, Bahar Apartmaný No:36/3

 

Ýstanbul - Taksim
Ýstanbul Türk Protestan Kilisesi
Pastör: pastor@turkkilisesi.com
Dua
: dua@turkkilisesi.com
Sorular
: sorular@turkkilise.com
www.turkkilisesi.com  
Ýbadet
: Pazar 11:00-13:00
Adres: Tarlabaþý Bulvarý, Aynalý Çeþme, Emin Camii Sokak, 
(Alman Protestan Kilisesi Yaný) Taksim – Ýstanbul

 

Ýstanbul - Ümraniye
Ümraniye Protestan Kilisesi
umraniye_church@hotmail.com
0216 315 63 93
Ýbadet: Pazar 13:30
Dua: Salý 19:30
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Cadde No: 104/1
Mustafa Kemal, Ümraniye – Ýstanbul

 

Ýstanbul - Üsküdar
Üsküdar Son Buyruk Kilisesi
kilisem@mynet.com - http://www.kilise.net.tr.tc
0216 342 69 00
Ýbadet: Pazar 11:00-13:00
Dua: Çarþamba 20:00
Sohbet ve Danýþmanlýk: Salý, Çarþamba, Perþembe, 12:00-18:00
Adres: Pazarbaþý Mahallesi Kartalbaba Caddesi Yamacý Sokak No:7
(Askerlik Þubesi karþýsý)Üsküdar – Ýstanbul

Ýstanbul - Zeytinburnu
Zeytinburnu Kilisesi
kitap@lutufyayin.com
0535 217 13 73

 


ÝZMÝR
Ýzmir - Alsancak
Ýzmir Baðýmsýz Protestan Kilisesi
ertancevik@superonline.com

 

Ýzmir - Alsancak
Iþýk Kilisesi
(Ýzmir Lighthouse International Church)
info@lighthouseic.org - www.lighthouseic.org
Tel: (232) 463 26 07
Ýbadet Pazar günleri saat 11’de
Adres: Þehitler Caddesi No:18 Kat:6 Key Plaza Alsancak – Ýzmir
(Hürriyet Gazetesinin yanýndaki bina)

 

Ýzmir - Bornova
Bornova Kilisesi
b.p.t.@gmx.net
Ýbadet
: Pazar 11:00-13:00
Dua: Çarþamba 19:00-20:00
Adres: Ergene Mahallesi, 457 Sokak No:1 35040
Bornova – Ýzmir

 

Ýzmir - Buca kilisesi
Buca Kilisesi
bilgi@bucahristiyantoplulugu.org
www.bucahristiyantoplulugu.org

 

Ýzmir - Selçuk
Efes Protestan Kilisesi
isamesihveincil@yahoo.com
0232 892 71 26
Ýbadet: Pazar 11:00
Adres: Atatürk Mahallesi, Aton Kallinger Caddesi, No: 4
Selçuk – Ýzmir

 

Güney Ege kilisesi
Güney Ege Kilisesi
guneyege@incil.com

 

Ýzmir - Karataþ
Ýzmir Ýsa Mesih Topluluðu Kilisesi
info@isamesihkilisesi.orgwww.isamesihkilisesi.org
0232 445 82 38

 

Ýzmir (35)
Karþýyaka Kilisesi
karsiyakakilisesi@usa.net

 

Ýzmir - Ödemiþ
Ödemiþ Kilisesi
odemiskilisesi@hotmail.com

 


ÝZMÝT

Ýzmit
Ýzmit Protestan Kilisesi
izmitkilise@e-kolay.net
0262-332 2697
Ýbadet: Pazar günleri, Saat 16.00
Adres: Çukurbað Mahallesi, Mehmet Akif Sokak No:15, Kocaeli - Ýzmit

 


KAYSERÝ
Protestan Topluluðu
kayseril@incilturk.com

 


SAMSUN
Ýsa Mesih Sevgi Evi Topluluðu
Samsun@incilturk.com

 


SÝVAS
Sivas Umut Topluluðu
0-544-421 08 86
tekin_daniel@hristiyan.net

 


ORTODOKS KÝLÝSE WEB SÝTELERÝ
http://www.e-monsite.com/ortodoksluk/ (Bir Türk Hristiyan kardeþin hazýrladýðý, kiþisel bir ortodoks sitesi)
http://www.istanbulguide.net/istguide/artetarch/eglises/indexorth.htm

 

KATOLÝK KÝLÝSE WEB SÝTELERÝ
http://www.kilise.netfirms.com
Antuankilisesi.Org

 

 

 

Hristiyan.Net'i Açýlýþ Sayfanýz yapmak için týklayýnýz.
9 Aðustos 2003 tarihinden beri  sayfa gösterimi aldýk.
Destek olmak ya da reklam vermek için, lütfen webmaster@hristiyan.net adresine mail atýnýz.

Yeni acilan kiliseleri lütfen ya hristiyan.net sitesine yada bana dogrudan maille bildirebilirsiniz :  Bu amaçla banada ulasmak istiyorsaniz buraya tiklayiniz !

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site